Hispaania Zaragoza

25.-30. aprillil 2022 osales kaks meie õpetajat töövarjuna Hispaanias Zaragoza linnas. Vastuvõtva organisatsiooni esindajaga kohtusime 2019. aastal Wageningenis kontaktseminaril ning sealt algas koostöö.

Järgnevalt osalenud õpetajate muljed töövarjutamiselt. 

Meie õpiränne Hispaaniasse eesmärgiga külastada sealseid täiskasvanuharidust (ja kindlasti keeleõpet) pakkuvaid koole algas juba 25. aprilli öösel, mil bussiga Tallinna lennujaama poole vurasime. Terve esimene päev kulus meil reisimisele ning Zaragozasse jõudsime alles hilistel õhtutundidel, kuhu meie vastuvõtja Hugo meile raudteejaama vastu tuli ning meid turvaliselt hotelli toimetas.

Järgmisel hommikul alustasime kohe linnaga tutvumist. Lisaks Hugole tutvusime sama kooli hispaania ja inglise keele õpetaja Maitega, kes koos tutvustasid meile vanalinna ja rääkisid linna ja piirkonna ajaloost.

Pärast linnatuuri suundusime esimesele külastusele naistega tegelevasse keskusesse Tramalena. Esmalt tutvustati meile maja ja töökorraldust. Üheks heaks näiteks on seal korraldatud lastehoid ajaks, kui ema õpib kursusel. Seejärel jälgisime slaidiesitlust selle kohta, kellele on keskus mõeldud (piirkonna naistele), milline on keskuse ajalugu ja mida seal praegu tehakse. Pärast nn teooriaosa algas meie jaoks kõige põnevam osa ehk tundide vaatlemine. Jälgisime A2-taseme hispaania keele tundi, kus õppisid Aafrikast pärit naised, kes olid alustanud päris algusest. Selles tunnis tutvustas õpetaja neile juba kohalikke väljendeid ja piirkonna tuntud inimesi. Pärast tundi rääkisime õpetajaga, kes muide ise ei osanud inglise keelt. Seejärel suundusime küpsetusklassi, kuhu jõudsime kohaliku toidu – kartuliomleti – maitsmise ajaks. Kolmas vaadeldud tund oli taas hispaania keele oma. Sedapuhku õpetati seal sõnavara ja hääldust. Õppijad töötasid kahes grupis – rohkem ja vähem edasijõudnud – ning kummalgi oli oma õpetaja. Üks neist, abiõpetaja, oli USAst pärit pensionil pedagoog, kes töötas vabatahtlikuna.

Pärastlõunal külastasime meid vastuvõtvat asutust, täiskasvanuharidust pakkuvat kooli CPEPA-d, kus meie vastuvõtja töötab direktorina. See on täiskasvanute kool, kus saab jätkata pooleliolevat põhiharidust, valmistuda ülikooliks, osaleda huviringides (pensionäride malering, laulukoor). Lisaks kohalikele õpivad seal ka immigrandid ning pagulased.

Osalesime Maite A1.3 hispaania keele tunnis ja elasime sisse algaja keeleõppija rolli. Õpilastel lasti tunni algul meile küsimusi esitada. Pärast rääkisim Venemaalt ja Ukrainast pärit osalejatega ja Vivika oli hämmingus, kuidas on võimalik, et kaks aastat Hispaanias elanuna ei  suuda nad keelega toime tulla.

Lõunat sõime koos koolipersonaliga kohalikus restoranis ning meile tutvustati tapast ja selle söömist.

Pärast lõunasööki tutvustas üks õpetaja programmi, mille abil veebis hakatakse ukrainlastele õpetama hispaania keelt. Välja olid töötatud õpikud, arendatud programm ja veebiplatvorm. Õpetajad on vabatahtlikud, ühel grupil kolm õpetajat ja õpetavad 30 tundi veebi teel.

Edasi olime osalised maletunnis ja siis koorilauluproovis. Päeva lõpus tutvustasid Hugo ja nõustaja nii Hispaania koolisüsteemi kui ka oma kooli toimimist.

Meie väga pikk ja sisutihe töövarjutuspäev lõppes alles kell 19 ja siis jalutasime linnas ning jagasime omavahel muljeid.

 

Teise õppirändepäeva veetsime tunniajase autosõidu kaugusel väikeses Tarazona linnas. Külastasime CPEPA El Pósitot, mis on analoogne meid vastuvõtva kooliga. Jälgisime ka seal pagulaste hispaania keele tundi. Tunnis osalevad õpilased olid erinevatel tasemetel – igale anti samal teemal oma ülesanne. Nõrgemad näiteks jäljendasid tähti paberilt arvutisse. Tunni algul selgitatakse välja, kes on korrapidaja. Iga kord on üks õpilane selles rollis ning tema vastutada on kuupäeva tahvlile kirjutamine. Kuupäeva kasutatakse numbrite lugemiseks ja matemaatika harjutamiseks. Koos keeleõppega omandavad õpilased ka muid teadmisi, sest mõned neist pole kooliharidust saanudki. Huvitav ja üllatav oli meie jaoks, et õpetamisel kasutati Montessori meetodit, mida meie teadsime vaid laste õpetamisel kasutatavat. Tunnis tehti palju foneetilisi harjutusi, tähtede õppimiseks kasutati käemärke; palju oli erinevaid töövahendeid ja -lehti, mida meilegi adapteerimiseks jagati. Seejärel külastasime arvuti- ja mobiiliitundi, kus täiskasvanutele pakuti võimalust end kaasajastada ehk õppida, kuidas arvuti ja nutitelefoni abil oma elu lihtsamaks teha.

vastuvõtjaga.jpg

Tramalenas koos meie võõrustaja Hugoga

Pärast tundide vaatlemist toimus ka Tarazonas kultuuritripp mööda vanalinna õpetaja Rauli juhendamisel, mis lõppes ühise lõunaga koos selle kooli õpetajatega. Tagasiteel Zaragozasse külastasime koos vastuvõtja Hugoga kloostrit, kus oli elanud üks munk, kes sai kloostrielust kirjutades tuntuks kirjanikuna. Huvitav oli ka kloostri juures oleva muuseumi külastamine.

 

Kolmandal päeval külastasime Rey Ardid fondi, mis tegeleb hariduse ja tööotsimise juhendamisega immigrantidele. Kõigepealt tegi projektijuht Rebecca meile tund aega esitlust fondi struktuurist ja tegevustest. Tegemist on MTÜga, mille eesmärk on aidata ühiskonda lõimida vähemate võimalustega ja sotsiaalselt tõrjutud inimesi. Muuhulgas pakuvad nad ka keeleõpet, kuna keeleoskus on võtmetähtsusega ühiskonnas toimetulemiseks. Pärast esitlust tutvustati meile maja ja töökorraldust ning siis oli meil võimalus külastada hispaania keele tundi. Kuna oli ramadani lõpp, siis oli keeletunnis ainult üks osaleja. Temaga tegeles vabatahtlikuna töötav õpetaja individuaalselt. Kuna õppija oli juba edasijõudnu, tegid nad töölehtede abil grammatikaülesandeid, just neid, mida õppija oli soovinud ja milles ta tundis ennast ebakindlalt.

Pärastlõunal käisime pargis, kus kohalikud armastavad vabal ajal kõige rohkem käia ja sportida. Pärast lõunsööki ülikooli restoranis nautisime kultuuriprogrammi, mille jooksul käisime araabia lossis (arab palace) La Aljafería ning meie vastuvõtja tutvustas meile Zaragoza ajalugu läbi erinevate valitsejate. Sama hoone küljes oli ka Arangoni provintsi parlament, mida õnnestus meil külastada. Arangon on nagu Eesti oma peaaegu sama suure rahvaarvuga, ainult parlament koosnes vaid 68 liikmest.

 

Neljanda päeva ennelõunase aja veetsime keskuses Centro Joaquín Roncal. Organisatsiooni president Daša tutvustas meile asutust: nad tegelevad pagulaste aitamise ja juhendamisega, mh korraldavad keelekursusi. Parajasti koguti raha ka ukrainlastele suvekingade ostmiseks. Inimesed said nende poole pöörduda, kui neil oli mõni igapäevaelu puudutav küsimus. Meil õnnestus viibida kahes äsja saabunud ukrainlaste hispaania keele tunnis. Esimeses grupis oli õpetajaks vabatahtlik Mehhikost, kes haaras ka meid tunni tegevusse kaasa. See oli väga asjakohane, sest algajad oleme ju meiegi. Tunnis osales kuus naist Ukrainast ning tundi jälgis ka vabatahtlik, kes hakkab ise samuti õpetama. Õpetaja kasutas palju kordamist ja nii saime ise kogeda, kui oluline see on. Tund oli aktiivne ja mänguline, elevust tekitas ülesanne, kus pidi esitama küsimuse ringis kordamööda tervele grupile ja siis tuli vastus sama teed pidi tagasi.

Õpilased kirjutasid kordamööda tahvlile 10 verbi infinitiivid. Kuna hispaania keeles on infinitiivil kolm erinevat lõppu, siis jagati sõnad gruppidesse ning hakati neid pöörama. Kodutööks jäi värvilistele kaartidele otsida 10 erineva lõpuga sõna. Rääkisime pärast tundi ka osalejatega ning uurisime, kuidas neil keeleõpe läheb. Nad ütlesid, et nende rühm on tugevam ning nad edenevad kiiremini, osad pidid olema aeglasemad.

Teise plaanitud tunni külastamise eel sai õpetaja telefonikõne, et tema emaga juhtus midagi ning ta lahkus vahetult enne tunni algust. Teda tuli kohe asendama õpetaja-president, kes viis läbi improviseeritud tunni. See kujunes väga meeleolukaks, kuna õpetaja oli särav ja väga energiline ning tund oli kaasahaarav ja aktiivne. Teemaks olid kehaosad ning õpetaja kasutas palju miimikat, oma keha ja žeste. See õpetaja oli ka ise ukrainlanna, kes elanud üle 20 aasta Hispaanias. Kuigi neil oli ukrainlastega ühine keel, siis õpetajad püüavad seda tunnis mitte kasutada ning nende kogemuse põhjal on see viis andnud häid tulemusi. Neil on välja töötatud oma materjalid, kuid iga õpetaja võib lisaks kasutada enda materjale. See kool õpetab kuni A2-tasemeni ja edasi suunatakse õpilased teistesse koolidesse.

aktiivne õps.jpg

Aktiivne ukrainlannast õpetaja

Kui tunnid külastatud, siis tehti meile eksursioon majas, kus ukrainlaste kursused toimuvad. See oli endine pangahoone ja vanasti oli pankadel kohustus pakkuda heategevusena oma ruume kasutamiseks. Nüüd selles hoones enam panka polnud, kuid ruume pakuti heategevusena endiselt. Majas ei ole hinnakirja, võisid kokku leppida annetuses. Ukrainlaste kursuse jaoks andsid nad ruumid tasuta, sest see on praegu väga aktuaalne ja kõik tahavad aidata. Kursuse korraldajad olid väga tänulikud võimaluse eest, sest need ruumid olid tõesti ilusad ja tänapäevased võrreldes mõne varem külastatud kohaga. Selles hoones oli köök, näituse tegemise võimalused, lastetuba, kontserdi- ja kinosaal jpm. Parajasti oli seal näitus autistide töödest. Majas tegutseb ka heategevuslik pood.

Lõunatasime jõeäärses restoranis, kus olid väga ilusalt ja huvitavalt serveeritud toidud. Meid saatis kogu visiidi ajal vastuvõtva kooli direktor Hugo, kes oli välja valinud põnevad söögikohad, et tutvustada meile erinevat toidukultuuri. Tema pakkus ka valiku kultuuriprogrammist, millest valisime meile huvipakkuvaima. Pärastlõunasel kultuurituuril käisime ajaloolise Zaragoza südames: katedraalides, vaibamuusemis, Pilari katedraalis ning selle tornis, kust avanes imeilus vaade linnale. Õhtu lõpus käisime ka Goya muuseumis, mis Hugo hinnangul on paremuselt teine Hispaanias. Oli huvitav kuulda ja näha kuulsa kunstniku lugu ning tema tööde originaale.

 

Viimasel töövarjutamise päeval külastasime ajaloolist Zaragoza turgu, mis asub Rooma müüri kõrval. Turg on tänapäeval koht, kus on võimalik harjutada keelt, kuna poodides saab juba ilma keeleoskuseta hakkama. Seal saime enda vastomandatud keeleoskuse proovile panna ning kogeda, mida meie õpilased võivad võõras kohas võõrast keelt kasutades tunda. Hommikusöögile viis Hugo meid maitsma kohalikku šokolaadi ning buerrost. Võtsime üheskoos kokku nädala jooksul nähtu-kogetu ning arutasime tulevikuplaane. Lähim ühine tegevus toimub juba juuni alguses, mil Hispaania kolleegid tulevad vastukülaskäigule Eestisse.