16.-21. mail 2022 osales meie õpetaja Iirimaal Dublinis koolitusel "Advanced English Language Teaching (ELT) Certificate Course for Already Practicing ESL, EFL, ESOL Teachers".

Koolitus on mõeldud võõrkeeleõpetajatele keeleõpetamisoskuse parandamiseks ja täiendamiseks. Põhirõhk koolitusel oli kommunikatiivsel keeleõppel. 

 

Järgnevalt on võimalik lugeda, mida sellel koolitusel tegime. 

Esimesel hommikul kiirustades Dublini Teacher Academy koolituskeskuse juurde jõudes selgus, et ukse taga oli järjekord ning inimesi lasti nimekirja alusel koolituskeskusesse. Nagu selgus, oli põhjuseks see, et samal päeval algas palju erinevaid kursusi. Meie keeleõpetajate grupis oli 13 inimest ja õpetajaks Gillian Cooke. Meie grupis oli kõige rohkem hispaanlasi, teist kohta jagasid Tšehhi ja Itaalia ning üksikesindajad olid Eestist, Portugalist ja väikeselt saarelt Madagaskari lähedalt.

Päeva alustasimegi kohe ühe ülesandega, kus paberil olevatele küsimustele pidima vastama, kas meie arvates on väide tõde või vale. Pärast sai igaüks ühe küsimuse ja pidime oma küsimus kõigilt küsima. Lõpuks suures ringis kandsime ette oma küsitluse tulemused. Selle harjutusega õppisime ka hulka/kogust näitavaid sõnu.

Suurem osa päevast olid osalejate ettekanded, kus igaüks tutvustas ennast, oma maad ja kooli.

1-5.jpg

 Lõpuks tegime veel ühe mängu, kus õpetaja oli enne andnud     meile paberid, kus kirjas viis numbrit 1-5-ni erinevas järjekorras.   Selle alusel pidime minema seinale kinnitatud lehtede juurde, kus   kirjas küsimus ning arutama neid numbrite alusel kokku saanud     partneritega ning kirjutama juurde oma arvamused.

 Õpetaja pakkus ka, et kolmapäeval võiksime koos minna   muuseumisse ja klassitund jääks ära. See ei idee mulle ei       meeldinud,   sest     muuseumidesse plaanisin minna ise vabal   ajal  ning samuti tähendas see, et mõni lubatud teemadest ei   leiaks põhjalikku käsitlemist. Kuna aga suurem osa grupist   noogutas nõustuvalt, siis jäi plaan kehtima. Hiljem, kui juba tuttavamad olime, rääkisid nii mõnedki, et see idee neile ei meeldinud, kuid läksid massiga kaasa.

Teisel päeval sõitsin kooli bussiga nr 120, kuna 4 jäi jälle vahelt ära. Kuna Dublini bussiliikluse peale ei saa väga lootma jääda, siis otsustasin edaspidi kooli minna jalgsi. See oli hea mõte, sest aega kulus sama palju ning oli võimalus näha huvitavaid kohti, mis kooliteele jäid. Päeva alustasime soojendusmänguga, kus üks õppija pidi istuma seljaga tahvli poole ning kaaslaste vihjete põhjal arvama ära tahvlile kirjutatud sõna. Õpetaja kirjutas tahvlile ka väljendeid, mida äraarvamiseks kasutada, näiteks: see on verb, see on nimisõna/omadussõna jne. Seejärel töötasime kolmestes rühmades, kus igal oma tööleht, millel üks seletamist vajav sõna ja kaks äraarvamist vajavat. Päeva teises osas  rääkisime õpilaste motiveerimisest, kuidas näidata neile, mida nad juba teavad. Õpetaja tutvustas ka inspireerivaid harjutusi, mida saaks oma klassis kasutada ning arutasime, mida veel saaks konkreetse ülesandega õppida.

Lõpuks anti lauale sõnade kaardid, mille pidime kokku panema, aga ei öeldud, mille põhjal. Lõpuks panime kokku tunnetamise põhjal ja siis tuvastasime järgmised rühmad: sünomüümid, antonüümid, sarnane kõla, alliteratsioon.

Pärast tunde toimus linnaekskursioon vahva giidiga. Sellele päevale oli ka tihe vihmasadu planeeritud, mis muutus järjest tugevamaks, kuid jõudsime siiski üheskoos kesklinna ning saime teada huvitavaid fakte Dublini ajaloo ja siin elanud inimeste kohta.

 Meie õpetaja Gillian Cooke

Meie grupi õpetaja Gillian Cooke

 

Ja oligi kätte jõudnud muuseumikülastuspäev. Käisime koos kunstimuuseumis ja rahvusmuuseumis. Need mõlemad on tasuta ja väga huvitavad ning informatiivsed. Kunstimuuseumis üllatas mind muuhulgas see, kui palju oli seal õpilasekskursioone ning kuidas lapsed kuulasid tähelepanelikult giidi ning küsisid ka asjakohaseid küsimusi. 

trinity.jpg

Kogunemine Trinity kolledži hoovis

Neljandal päeval tegelesime häälduse õpetamisega. Tegime läbi erinevaid mänge ja praktilisi harjutusi ning arutasime, milliste osaoskuste õppimisel neid harjutusi veel kasutada saab. Pärast tunde avastasin omal käel Dublinit, käisin kesklinnas, kuulsas Temple Baris, pargis, kus peale Oscar Wilde monumendi veel teistegi kuulsuste omi ning jõudsin oma hotelli hoopis teist teed pidi kui tavaliselt. Harjutasin Google Mapsi järgi orineteerumist, kuna see pole minu tugevaim külg.

Ja oligi käes viimane päev koolis. Võtsime läbi erinevad teemad: lugemine, kirjutamine, sisupõhine õpe ja autentsete materjalide kasutamine. Tegevustes oli teemaks sotsiaalmeedia ning õpetaja jagas igale rühmale koomiksid-karikatuurid. Pidime ka ise tegema ühe sellise. Siis jagati meid kahes rühmaks – ühed sotsiaalmeedia poolt ja teised vastu ning pidime leidma argumente oma arvamuse tõestamiseks. Seejärel sai igaüks endale vastasrühmast parneri, kellega väidelda. Teema oli huvitav ja küttis kirgi.

lõpetamine.jpg

Kuna täna oli viimane päev, saime kätte oma tunnistused.

Teacher Academy koolituste puhul on alati ette nähtud kaks ekskursiooni - üks linnaekskursioon ning teine väljasõit kuhugi kaugemale. Mina osalesin väljasõidul Glendaloughi ja Wicklow mäe juurde. See oli huvitav retk, sest sõidu ajal saatsid meid vapustavad vaated. Giid oli humoorikas ning vestis lugusid nii nähtavatest lammastest-lehmadest kui ka Iirimaa ajaloost. Üldse olid mõlemad meie eksursioonide giidid väga vahva, huumorimeelsed ning elavad. Igal juhul soovitan Iirimaal minna giidiga ekskursioonile.

tripil.jpg

Meie grupp tripil Glendalough`s

Kokkuvõtvalt võib öelda, et oli huvitav ja kasulik koolitusnädal, kus tegevõpetajana sain kasulikke nippe oma tundides kasutamiseks. Väga oluline osa sellelt õpirändelt oli kohtumine ja tutvumine kolleegidega teistest riikidest, nendega kogumuste vahetamine ning rõõmudest-muredest rääkimine. Samavõrra oluline oli ka tutvumine Dublini ja Iirimaaga ning sealse täiskasvanuõppe korraldamisega.

Soovin, et kõik meie õpetajad saaksid võimaluse sellistel koolitustel osaleda ning oleksid sellest ise huvitatud, sest see aitab parendada nii laste kui täiskasvanute õpetamist.