Gunnel Koba

on lõpetanud eesti keele (võõrkeelena) eriala Tartu Ülikoolis. Ta on õpetanud eesti keelt nii vene kui inglise keele baasil ning töötanud mentorina. Praegu õpib Tartu Ülikoolis magistriõppes. 

 

Külli Kuri

on lõpetanud eesti ja soome-ugri filoloogia Tartu Ülikoolis ning saanud haridusteaduste magistri kraadi Tallinna Ülikoolist. Külli on õpetanud eesti keelt rahvusvahelise kaitse saajatele ning olnud keeleklubide eestvedajana.

 

Katrin Mikk

on õppinud eesti keele (võõrkeelena) õpetajaks Tartu Ülikoolis. Ta on õpetanud nii koolilapsi kui ka täiskasvanuid. Lisaks on olnud mentoriks vene koolide õpetajatele, juhendanud keeleklubisid. Eesti keelt on õpetanud nii vene kui ka inglise keele baasil. 2018. aastal lõpetas Tallinna Ülikooli andragoogika magistrina. Magistritöös uuris keeleklubis osalejate õppimise kogemusi. Praegu uurib Tartu Ülikoolis doktorandina keeleõppevõtete mõju B1-taseme rääkimisoskuse arengule.

 

Anu Vaagen

on lõpetanud eesti keele (võõrkeelena) erialaTartu Ülikoolis. Anu on õpetanud täiskasvanutele eesti keelt erinevates Eesti paikades.

 

Vivika Nõmme 

on õppinud põhikooli eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetajaks Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning omandanud haridusteaduste magistri kraadi pedagoogilises nõustamises, Tallinna Ülikoolis. 

Vivika on õpetanud eesti keelt vene keele baasil Ida-Virumaal ja Tartus.

 

Aive Saadjärv

on eesti filoloog ning õpetab eesti keelt vene keele baasil.

 

Eve Klävin

on õppinud nii eesti kui ka inglise keele õpetajaks ning õpetab mõlemat keelt.